Πρόσληψη στο Δημόσιο

Πρόσληψη στο Δημόσιο HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Πρόσληψη στο Δημόσιο

 

Σύμφωνα με το Ν. 2643/98, πραγματοποιούνται προκηρύξεις για θέσεις στον Δημόσιο Τομέα πανελλαδικά για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% καθώς και για όσους έχουν τέκνο ή αδερφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις για τους προστατευόμενους του νόμου Ν.2643/98 μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ.

 

 

2021

Ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κλπ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καθώς και οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης διορισμού στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα περιγράφονται αναλυτικά στις 14 προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ιες θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.services.gov.gr (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr).

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2021.

Για να δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εδώ ή να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. 

 

—————————–

 

2018

 

Στις 2/8/2018 δημοσιεύτηκε Υπουργική απόφαση με αριθμό Φ. 80100/οικ.41847/2496 στο ΦΕΚ Β’3451 με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση. Στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και η Κυστική Ίνωση.

 

 

—————————–

 

2014

 

 

Από τις 30/12/2014 έως και 29/01/2015 (ΦΕΚ Β’ τεύχος 3408/18-12-2014) προκηρύχθηκαν θέσεις για τον Δημόσιο Τομέα και ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν.2643/98. Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονταν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου και διέθεταν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνταν για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Για να δείτε τα ΦΕΚ με τους δικαιούχους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία πατήστε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα.

ΦΕΚ 220/28-9-1998 – N. 2643/98

ΦΕΚ Β’ τεύχος 3408/18-12-2014