Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

  • Αρχική
  • Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής
Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

 

 

Νοέμβριος 2018

 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 10), παρέχεται αποζημίωση σκευασμάτων διατροφής για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση, οι οποίοι θα λαμβάνουν τα σκευάσματα ειδικής διατροφής σύμφωνα με τους δείκτες θρέψης με τη σχετική γνωμάτευση να ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοδής της. 

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καθορίζει την ποσότητα κάθε σκευάσματος που θα αποζημιώνει με ειδική απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα γνωστοποιείται στους ιατρούς και στους παρόχους μέσω της ιστοσελίδας του.

Από τη συμμετοχή 10% στη δαπάνη των σκευασμάτων ειδικής θεραπευτικής διατροφής εξαιρούνται όλοι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση.  

Για να δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 10.

 

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 4898/1-11-2018 

 

 

 ———————-

 

 

Νοέμβριος 2012

 

Μετά από απόφαση του ΕΟΠΥΥ, αποζημιώνεται στους ασφαλισμένους η δαπάνη για τα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως αυτά έχουν γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΦ. Ως ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία των ασθενών έχει καθοριστεί το ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ, ανάλογα με τη γνωμάτευση του ιατρού που αναγράφει το είδος των σκευασμάτων και την ποσότητά τους που καλύπτει τη θεραπεία μηνός. Μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων για τις οποίες απαιτείται πρόσθετη δαπάνη, εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων μέχρι τη συγκρότηση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ.

Για οποιαδήποτε προϊόν το οποίο ανήκει στην παραπάνω κατηγορία σκευασμάτων και δεν αναφέρεται στους καταλόγους, θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία που το διακινεί να προσκομίζει στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ επίσημο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΕΟΦ (ακριβές αντίγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο), το οποίο να τεκμηριώνει την ένταξη του εν λόγω είδους στα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους καταλόγους σκευασμάτων που αποζημιώνονται απ’ τον ΕΟΠΥΥ πατήστε στα σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Οδηγίες & Κατάλογος σκευασμάτων που αποζημιώνονται

Νέος συμπληρωματικός κατάλογος σκευασμάτων που αποζημιώνονται