TASD Δεκέμβριος 2013

TASD Δεκέμβριος 2013 HCFA TEAM 25 Μαρτίου, 2015

TASD Δεκέμβριος 2013

Η μη κυβερνητική – μη κερδοσκοπική οργάνωση TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD)

διοργανώνει διεθνές συνέδριο και σεμινάριο με θέμα: «Οι συνέπειες της κρίσης στην

πρόσβαση στα φάρμακα: H κοινωνία απαιτεί δίκαιες λύσεις» (Γραφείο Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, 13 Δεκεμβρίου 2013, ώρα έναρξης 09:00). Το συνέδριο αποτελεί συνέχεια

ημερίδας που διοργανώθηκε στις 31 Μαΐου 2013 στην Αθήνα με θέμα: «Πώς εγγυόμαστε

την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ελλάδα;».

Η οικονομική κρίση επηρεάζει βαθύτατα το ελληνικό σύστημα υγείας και θέτει εμπόδια

στην πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα. Οι στόχοι του συνεδρίου είναι: α) να γίνει μία

ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση με την πρόσβαση στα

φάρμακα (Access to Medicines, A2M), β) αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των στόχων

της Διακήρυξης της Αθήνας για την πρόσβαση στα φάρμακα και γ) τη διαμόρφωση μίας

πλατφόρμας για τη διασφάλιση ενός συστηματικού διαλόγου επί των θεμάτων.

Σεμινάριο για την ενδυνάμωση & εκπαίδευση της κοινωνίας των πολιτών

Το σεμινάριο (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 50 άτομα) που θα πραγματοποιηθεί στα

πλαίσια του συνεδρίου απευθύνεται στους εκπροσώπους της ελληνικής κοινωνίας των

πολιτών που ασχολούνται με την υγεία και αποβλέπει α) στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας , β)

στον συντονισμό των δράσεων, γ) στην ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων της κοινωνίας

των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και δ) στην αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των

αιτημάτων τους (advocacy capacity-building).

H εκδήλωση διοργανώνεται από την TACD με την υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου

Ελλάδας, της PRAKSIS, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της ΔΕΔΙΔΙΚΑ-Διασωματειακής

Επιτροπής Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών με Καρκίνο, της ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ, του

ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Δημόσια Υγεία

(EPHA).

RSVP: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για δήλωση

συμμετοχής (προθεσμία υποβολής συμμετοχών 10 Δεκεμβρίου), επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://a2mgreece.splashthat.com/). Μπορείτε επίσης να

επικοινωνήσετε με a2m.athensconference@gmail.com.

Επικοινωνήστε στο twitter, χρησιμοποιώντας #a2mGreece

 

http://a2mgreece.splashthat.com/