Ειδική & Αναρρωτική Άδεια σε Δημόσιους Υπάλληλους

  • Αρχική
  • Ειδική & Αναρρωτική Άδεια σε Δημόσιους Υπάλληλους
Ειδική & Αναρρωτική Άδεια σε Δημόσιους Υπάλληλους HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2015

Ειδική & Αναρρωτική Άδεια σε Δημόσιους Υπάλληλους

 

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Επίσης, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές 6 εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. Τέλος, στον Δημόσιο Υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων. Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε στο σχετικό έγγραφο.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 26/9-2-2007(τεύχος Α’) – Ν.3528/2007 (άρθρο 50, άρθρο 54)