Μειωμένο Ωράριο Εργασίας

  • Αρχική
  • Μειωμένο Ωράριο Εργασίας
Μειωμένο Ωράριο Εργασίας HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2015

Μειωμένο Ωράριο Εργασίας

 

 

Ιδιωτικός τομέας

Οι γονείς με παιδιά που πάσχουν από Κυστική Ίνωση, οι οποίο εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα έχουν το δικαίωμα για κάθε παιδί να ζητήσουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

ΦΕΚ Α’ 101 – Ν.4808/2021 (άρθρο 41)

 

 

Δημόσιο

Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 100% τον οποίο συντηρούν, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. 

ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008 – Ν.3731/2008 (άρθρο 30, παρ. 8)

 

Με βάση το ΦΕΚ 237/31-10-2014 οι υπάλληλοι του Δημοσίου που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρούν, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

ΦΕΚ 237/31-10-2014 – Ν.4305/2014 (άρθρο 27)

 

Μειωμένο ωράριο εργασίας χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών δικαιούνται και το στρατιωτικό προσωπικό και οι στρατιωτικοί δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με σωματική αναπηρία εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.

ΦΕΚ Α 143 – Ν.3257/2004 (άρθρο 9)