Συμβούλιο 16/3/2015

Συμβούλιο 16/3/2015 HCFA TEAM 7 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 16/3/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

16/3/2015

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2o:

“Απόφαση σε αίτημα γονέα ασθενούς για οικονομική στήριξη“

Θέμα 3o:

“Απόφαση αποδοχής δωρεάς από τη φαρμακευτική εταιρεία Specifar“

Θέμα 4o:

“Απόφαση συνάντησης με Novartis για το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας“

Θέμα 5o:

“Υπογραφή σύμβασης πρόσληψης υπεύθυνης επικοινωνίας“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.                                                                    

Δ.Κοντοπίδης, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, Β.Παληός, N.Παπαναγιώτου

-Μέλη του Συλλόγου

Ε. Παπαβασιλοπούλου, Α. Δήμου, Μ. Παληού, Α.Σπίνου, Ι.Παπασπύρου, Π. Κοντοπίδη, Α. Βαλέντη, Β. Καραπατουχα, Ν. Καλαφάτη