Συμβούλιο 2/3/2015

Συμβούλιο 2/3/2015 HCFA TEAM 7 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 2/3/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

2/3/2015

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση πρόσληψης υπεύθυνης επικοινωνίας”

Θέμα 3o:

”Απόφαση για πρόγραμμα φυσιοθεραπείας ενηλίκων ασθενών με Κ.Ι. στο Νοσοκομείο Σωτηρίαστα πλαίσια του Προγράμματος Αναπνευστικής Αποκατάστασης”

Θέμα 4o:

”Απόφαση συνάντησης του Προέδρου του Συλλόγου με τους υπεύθυνους ιατρούς τουμεταμοσχευτικού κέντρου Θεσσαλονίκης για επίλυση σοβαρών θεμάτων μεταμοσχεύσεων ασθενών με ΚΙ”

Θέμα 5o:

”Απόφαση κατάθεσης δικαιολογητικών στο Ίδρυμα Νιάρχος”

Θέμα 6o:

”Απόφαση αποδοχής δωρεάς τηλεοράσεων και τοποθέτησης στους θαλάμους της Μονάδας ΚΙ Σισμανογλείου”

Θέμα 7o:

”Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.                                                                    

Δ.Κοντοπίδης, Α. Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα,E.Ανδρέου, Β.Παληός, N.Παπαναγιώτου