Συμβούλιο 6/4/2015

Συμβούλιο 6/4/2015 HCFA TEAM 7 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 6/4/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

6/4/2015

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2o:

“Αποδοχή δωρεάς ενός φορητού υπολογιστή για γραμματειακή υποστήριξη“

Θέμα 3o:

“Απόφαση υποβολής υποψηφιότητας στις εκλογές για ΔΣ στο CF Europe“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.                                                                                       

Δ. Κοντοπίδης, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, Β.Παληός, Ε.Ανδρέου

-Μέλη του Συλλόγου

Ι. Παπασπύρου, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Α. Βαλέντη,Α. Σπίνου,Π. Κοντοπίδη, Β. Καραπατούχα, Ν. Καλαφάτη, Γ. Κοντοπίδης