Συμβούλιο 9/2/2015

Συμβούλιο 9/2/2015 HCFA TEAM 7 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 9/2/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

9/2/2015

 

Θέμα 1o:

“Ορισμός εκτελεστικών μελών“

Θέμα 2o:

“Απόφαση παραχώρησης νεφελοποιητή και σετ νεφελοποίησηςσε αιτούντα οικονομικά αδύναμο ασθενή”

Θέμα 3o:

“Απόφαση για οικονομική κάλυψη εξόδων ενοικίου σε αιτούντα οικονομικά αδύναμο ασθενή”

Θέμα 4o:

“Απόφαση εγγραφής Συλλόγου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων Παθήσεων EURORDIS”

Θέμα 5o:

”Απόφαση διεξαγωγής Συνεδρίου «Φυσιοθεραπεία και άσκηση στην Κυστική Ίνωση» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάϊο του 2015”

Θέμα 6o:

”Απόφαση αποδοχής δωρεάς μικρών ψυγείων για τοποθέτηση στους θαλάμους της Μονάδας Κ.Ι Σισμανογλείου και αποδοχής δωρεάς νεφελοποιητών για παραχώρηση σε αιτούντες οικονομικά αδύναμους ασθενείς”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.                                                                    

 Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, Κ.ΠρόγκαE.Ανδρέου, Β.Παληός, N.Παπαναγιώτου

-Μέλη του Συλλόγου                                                                          

Π. Κοντοπίδη, Α. Σπίνου, Μ. Παληού,Γ. Κοπαλάς, Α. Βαλέντη, Ν. Καλαφάτη, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Κ. Χριστοδουλόπουλος, Ε. Χριστοδουλοπούλου-Χίρμπου, Χ. Μπακοδήμος