ΕΟΠΥΥ 15/10/2014

ΕΟΠΥΥ 15/10/2014 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

ΕΟΠΥΥ 15/10/2014

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με μέλη της επιτροπής έγκρισης του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), την κα Γιαννάκου και την κα Πολίτου.

Έγινε συζήτηση για το νέο ΕΚΠΥ που έχει τεθεί ηλεκτρονικά σε Δημόσια Διαβούλευση από τον ΕΟΠΥΥ και ενημερώθηκαν για τα θέματα που έχουν κατατεθεί με επιστολή μας.