ΕΟΠΥΥ 27/9/2013

ΕΟΠΥΥ 27/9/2013 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

ΕΟΠΥΥ 27/9/2013

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με την κα Π. Λίτσα όπου αναφέρθηκαν τα παρακάτω θέματα:

-θέμα αποζημίωσης των Aquadecks, ενημέρωση πως θα λυθεί άμεσα καθώς υπήρχε θέμα με τα barcodes

-θέμα έγκρισης Tobi Podhaler όπου και έγινε ενημέρωση και κατατέθηκαν σχετικά έγγραφα, όπου το Tobi Podhaler τηρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη λίστα