Συμβούλιο 1/6/2015

Συμβούλιο 1/6/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 1/6/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

1/6/2015

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Αποδοχή δωρεάς και χορηγίας από φαρμακευτική εταιρεία Novartis“

Θέμα 3o:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Gilead“

Θέμα 4o:

“Απόφαση τερματισμού σύμβασης υπεύθυνης επικοινωνίας“

Θέμα 5o:

“Έγκριση κάλυψης εξόδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΚΙ 2015 στις Βρυξέλλες“

Θέμα 6o:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, E.Ανδρέου, Β.Παληός.

-Μέλη του Συλλόγου                                                                                   

Ι. Παπασπύρου, Α. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Παπαβασιλοπούλου,  Ν. Καλαφάτη, Β. Καραπατούχα