Συμβούλιο 10/11/2014

Συμβούλιο 10/11/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 10/11/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

10/11/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Ανακοίνωση σε ηλεκτρονικό τύπο μέλους του Συλλόγου””

Θέμα 3o:

”Διερεύνηση θέματος σχετικά με αναφορά μητέρας ασθενούς για αγορά νεφελοποιητή”

Θέμα 4o:

”Πρόταση εταιρείας Allertec για χορηγία”

Θέμα 5o:

”Προγραμματισμός και έγκριση εξόδων των δράσεων του Συλλόγου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κυστικής Ίνωσης”

Θέμα 6o:

”Απόφαση συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη”

Θέμα 7o:

”Απόφαση συμμετοχής του Συλλόγου στο Συνέδριο «SALUS INDEX 2014»”

Θέμα 8o:

”Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι.Σπίνος, Δ.Κοντοπίδης, Ν. Πρόγκα, Κ. Δραπανιώτου, Ε. Παπαβασιλοπούλου