Συμβούλιο 10/12/2013

Συμβούλιο 10/12/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 10/12/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

10/12/2013

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Απόφαση σχετικά με την υπόθεση του κ. Ν. Λαδά“

Θέμα 3o:

“Απόφαση ανάθεσης υπευθύνων καταγραφής αναφορών και καταγγελιών προς την Ε.Ε.Ι.Κ.“

Θέμα 4o:

“Απόφαση συνάντησης με την ομάδα του μεταμοσχευτικού Κέντρου της Βιέννης και έγκριση εξόδων“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Γ. Βουγιουκλή, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Ν. Πρόγκα, Σ. Πουλημά