Συμβούλιο 11/11/2013

Συμβούλιο 11/11/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 11/11/2013

 

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

11/11/2013

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ για την συμμετοχή στο Συνέδριο Patients in Power“

Θέμα 2ο:

“Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την συνάντηση εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κ. Σπίνου και κ. Κοντοπίδη με τον Καθηγητή κ. Ε. Καναβάκη για επικείμενη απόφαση του ΚΕΣΥ“

Θέμα 3o:

“Συζήτηση και έγκριση των εξόδων για την Ημερίδα Κ.Ι. 2013“

Θέμα 4o:

“Απόφαση σύνταξης επιστολής προς τους ασθενείς με ΚΙσχετικά με την ενιαία εκπροσώπηση“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Γ. Βουγιουκλή, Ν. Πρόγκα