Συμβούλιο 11/9/2012

Συμβούλιο 11/9/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 11/9/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
11/9/2012

 

Θέμα 1ο: 

“Τακτοποίηση δικαιολογητικών για τη νομιμοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου“

Θέμα 2ο:
“Οριστικοποίηση κειμένου της Πανελλήνιας Συνάντησης ιατρών Κ.Ι.“

Θέμα 3ο:
“Οργανωτικά θέματα της Πανελλήνιας Συνάντησης ιατρών Κ.Ι. και έγκριση εξόδων“

Θέμα 4ο:
“Ανάθεση διαδικασίας λήξης μίσθωσης των γραφείων του Συλλόγου σε δικηγόρο“

Θέμα 5ο:
“Συμμετοχή στο συνέδριο του EPF στην Πορτογαλία και έγκριση εξόδων“

Θέμα 6ο:
“Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΕΣΑμεΑ“

Θέμα 7ο:
“Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Σ. Πουλημά