Συμβούλιο 13/10/2014

Συμβούλιο 13/10/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 13/10/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

13/10/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Κατάθεση πρότασης για τις παροχές για τους ασθενείς με Κ.Ι. για το νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ”

Θέμα 3o:

”Συμμετοχή στη συνάντηση Συλλόγων ασθενών του ΣΦΕΕ”

Θέμα 4o:

”Απόφαση έναρξης εκτέλεσης πρακτικής εξάσκησης φοιτήτριας στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι.Σπίνος, Δ.Κοντοπίδης, Ν. Πρόγκα, Μ.Παληού, Κ. Δραπανιώτου, Ε. Παπαβασιλοπούλου