Συμβούλιο 14/12/2015

Συμβούλιο 14/12/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 14/12/2015

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
14/12/2015

 

 

Θέμα 1ο:

Ενημέρωση ΔΣ και απόφαση στήριξης Κοιν.Σ.Επ.”

Θέμα 2ο:
“Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία Aquamed

 

Συμμετείχαν:

  • -Μέλη του Δ.Σ.
    Δ. Κοντοπίδης, Κ. Δραπανιώτου, Ι. Σπίνος, Κ. Πρόγκα, Β. Παληός, Ν. Παπαναγιώτου

  • -Μέλη του Συλλόγου

    Α. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Χ. Μπακοδήμος