Συμβούλιο 14/2/2014

Συμβούλιο 14/2/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 14/2/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

14/2/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση ανάθεσης λογιστικής υποστήριξης και κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων του Συλλόγου”

Θέμα 3o:

”Απόφαση ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης του Συλλόγου”

Θέμα 4o:

”Απόφαση αποστολής ενημερωτικού email στο CF Europe”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη, Ν. Πρόγκα, Μ. Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου