Συμβούλιο 14/3/2014

Συμβούλιο 14/3/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 14/3/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

14/3/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση τοποθέτησης γραμμής τηλεφώνου και ίντερνετ”

Θέμα 3o:

”Απόφαση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ΑΠΘ”

Θέμα 4o:

”Αποστολή απάντησης στο CF Europe σχετικά με το ΝΑ συνέδριο Κ.Ι. στη Θεσσαλονίκη”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη, Ν. Πρόγκα, Μ. Παληού, Ι. Τολιζάς,

Ε.Παπαβασιλοπούλου