Συμβούλιο 15/9/2014

Συμβούλιο 15/9/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 15/9/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

15/9/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση Δ.Σ”

Θέμα 2ο:

”Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Gilead”

Θέμα 3o:

”Απόφαση εγγραφής του Συλλόγου στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Τόλιζας, Κ. Δραπανιώτου, Μ. Παληού