Συμβούλιο 17/7/2012

Συμβούλιο 17/7/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 17/7/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
17/7/2012

 

Θέμα 1ο: 

“Συζήτηση σχετικά με το τμήμα Κ.Ι. του νοσοκομείου Παίδων- Αγ. Σοφία ύστερα από επαπειλούμενη συγχώνευση του“

Θέμα 2ο:
“Ενημέρωση περί πρόσφατων εξελίξεων στο νοσοκομείο Σωτηρία μετά από την παραίτηση της κας Περπάντη και επιδίωξη άμεσης συνάντησης με Διοίκηση Σισμανογλείου“

Θέμα 3ο:
“Ανάκληση-απόσυρση έγκλησης που κατέθεσε το προηγούμενο Δ.Σ. του Συλλόγου κατά της ιατρού κ. Ι. Λούκουκαι του Δ.Σ. του Παίδων- Αγ. Σοφία“

 

Συμμετείχαν:

– Μέλη του Δ.Σ.
Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Σ. Πουλημά, Γ. Βουγιουκλή