Συμβούλιο 19/6/2012

Συμβούλιο 19/6/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 19/6/2012

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
19/6/2012

Θέμα 1ο:                                                                                                        

 ‘’Αλλαγή γραφείων του Συλλόγου.’’

Θέμα 2ο:
‘’Τακτοποίηση δικαιολογητικών για αποδέσμευση των χρημάτων του λογαριασμού του Συλλόγου.’’

Θέμα 3ο:
‘’Υποστήριξη του Συλλόγου από δικηγόρο.’’

Θέμα 4ο:
‘’Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων.’’

Θέμα 5ο:
‘’Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.’’

Θέμα 6ο:
‘’Μητρώο ασθενών.’’

Θέμα 7ο:
‘’Πρόταση επικοινωνίας με Ιατρικό Σύλλογο και Κοινωνικό Φαρμακείο.’’

Θέμα 8ο:
‘’Επικαιροποίηση αρχείου των μελών του Συλλόγου.’’

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι, Τόλιζας, Μ. Παληού, Γ. Βουγιουκλή