Συμβούλιο 20/4/2015

Συμβούλιο 20/4/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 20/4/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

20/4/2015

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Προγραμματισμός και έγκριση εξόδων συνεδρίου «Φυσιοθεραπεία και άσκηση στην Κυστική Ίνωση» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάϊο 2015 με συμμετοχή ιατρών και επιστημόνων υγείας από Ελλάδα και εξωτερικό“

Θέμα 3o:

“Απόφαση συμμετοχής στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη“

Θέμα 4o:

“Απόφαση αγοράς και τοποθέτησης νέου πίνακα ανακοινώσεων στη Μονάδα ΚΙ Παίδων- Αγ. Σοφία“

Θέμα 5o:

“Απόφαση αποδοχής δωρεάς νεφελοποιητών“

Θέμα 6o:

“Απόφαση έγκρισης εγγραφής νέων μελών““

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, E.Ανδρέου, Β.Παληός, N.Παπαναγιώτου

-Μέλη του Συλλόγου

Ι. Παπασπύρου, Α. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Β. Καραπατούχα, Ν. Καλαφάτη, Μ. Παληού, Α. Βαλέντη, Ά.Κωνσταντακόπουλος