Συμβούλιο 22/12/2014

Συμβούλιο 22/12/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 22/12/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

22/12/2014

 

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Υποψηφιότητες μελών για τις εκλογές νέου ΔΣ του Συλλόγου”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.                                                                                        

 Δ.Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Ν. Πρόγκα, Μ.Παληού, Κ. Δραπανιώτου, Ε. Παπαβασιλοπούλου

-Μέλη του Συλλόγου                                                                                    

  Β. Παληός, Ν. Παπαναγιώτου, Π. Κοντοπίδη, Ε.Ανδρέου, Α. Σπίνου