Συμβούλιο 22/12/2015

Συμβούλιο 22/12/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 22/12/2015

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
22/12/2015

 

 

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:
“Απόφαση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου bazaar

Θέμα 3ο:
“Παραίτηση μέλους ΔΣ”

 

Συμμετείχαν:

  • -Μέλη του Δ.Σ.
    Δ. Κοντοπίδης, Κ. Δραπανιώτου, Ι. Σπίνος, Κ. Πρόγκα, Β. Παληός, Ε. Ανδρέου, Ν. Παπαναγιώτου

-Μέλη του Συλλόγου
Α. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Ι. Παπασπύρου