Συμβούλιο 23/10/2012

Συμβούλιο 23/10/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 23/10/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

23/10/2012

 

Θέμα 1o:

“Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών“

Θέμα 2ο:

“Συμμετοχή στην Εκδήλωση του ΕΟΜ στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων“

Θέμα 3o:

“Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με Κ.Ι. σε όλη την Ελλάδα“

Θέμα 4o:

“Συζήτηση με τον ασθενή και αθλητή Δ. Παντελάκη για μελλοντική διοργάνωση δράσεων με θέμα τον αθλητισμό“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Σ. Πουλημά