Συμβούλιο 24/12/2013

Συμβούλιο 24/12/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 24/12/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

24/12/2013

 

Θέμα 1o:

“Απόφαση αποδοχής δωρεάς της φαρμακευτικής εταιρείας Chiesi Hellas“

Θέμα 2ο:

“Αίτηση μέλους για αντίγραφα πρακτικών“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Παληού, Γ. Βουγιουκλή, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Ν. Πρόγκα, Σ. Πουλημά