Συμβούλιο 25/4/2014

Συμβούλιο 25/4/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 25/4/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

25/4/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απάντηση CF Europe σχετικά με Νοτιοανατολικό Συνέδριο Κ.Ι.”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη, Ι. Τόλιζας, Ν. Πρόγκα, Μ. Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Σ. Πουλημά