Συμβούλιο 25/9/2012

Συμβούλιο 25/9/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 25/9/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
25/9/2012

 

Θέμα 1ο:

“Σύνοψη της πραγματοποιηθείσας Πανελλήνιας Συνάντησης Ιατρών Κ.Ι.“

Θέμα 2ο:
“Διερεύνηση σχετικά με την καταγραφή των ασθενών που είχε πραγματοποιηθεί παλαιότερα στο Τμήμα Κ.Ι. του Παίδων- Αγ. Σοφία υπό την Δ/νση του κ. Σ. Ντουντουνάκη με κάλυψη των δαπανών από τον Σύλλογο“

Θέμα 3ο:
“Μέλη του Δ.Σ. που με την υπογραφή τους δεσμεύουν τον Σύλλογο“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Ι. Σπίνος , Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Σ. Πουλημά, Ε. Παπαβασιλοπούλου