Συμβούλιο 26/10/2015

Συμβούλιο 26/10/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 26/10/2015

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

26/10/2015

 

Θέμα 1o:

“Προγραμματισμός και έγκριση εξόδων δράσεων και Ημερίδας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΚΙ 2015“

Θέμα 2ο:

“Έγκριση αγοράς βηματομετρητών και δωρεά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης ασθενών με ΚΙ“

Θέμα 3o:

“Απόφαση συμμετοχής στο PTC CF Advisory Board meeting“

Θέμα 4o:

“Απόφαση συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο Patient in Power 2015“

Θέμα 5o:

“Απόφαση υποβολής ερώτησης στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας για τα σοβαρά θέματα των ασθενών με ΚΙ“

Θέμα 6o:

“Απόφαση για ετήσια συνδρομή μελών 2016“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, E.Ανδρέου, Β.Παληός.

-Μέλη του Συλλόγου                                                           

 Ι.Παπασπύρου, Ά.Σπίνου, Π.Κοντοπίδη, Ε.Παπαβασιλοπούλου.