Συμβούλιο 26/11/2012

Συμβούλιο 26/11/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 26/11/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

26/11/2012

 

Θέμα 1o:

“Επιστολές προς ΕΟΜ και Σισμανόγλειο για ζητήματα μεταμοσχεύσεωντων ασθενών με Κ.Ι.“

Θέμα 2ο:

“Οικονομικά Συλλόγου“

Θέμα 3o:

“Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΕΙΚ“

Θέμα 4o:

“Συζήτηση των συμπερασμάτων από την Πανελλήνια Συνάντηση Ιατρών Κ.Ι.“

Θέμα 5o:

“Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Συλλόγου“

Θέμα 6o:

“Ενιαία εκπροσώπηση ασθενών με Κυστική Ίνωση“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου