Συμβούλιο 26/11/2015

Συμβούλιο 26/11/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 26/11/2015

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

26/11/2015

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Gilead“

Θέμα 3o:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Diavita“

Θέμα 4o:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Norma“

Θέμα 5o:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Specifar“

Θέμα 6o:

“Απόφαση οικονομικής ενίσχυσης αιτούντος οικονομικά αδύναμου ασθενή“

Θέμα 7o:

“Απόφαση συμμετοχής στο 11ο ΕΣΔΥ“

Θέμα 8o:

“Απόφαση συμμετοχής στο Workshop«Σύγχρονες πρακτικές και ενδυνάμωση δεξιοτήτων» και παρουσίαση της ενότητας «Επιτυχημένες πρακτικές» από τον Πρόεδρο του Συλλόγου“

Θέμα 9o:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Vertex“

Θέμα 10o:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, E.Ανδρέου, Β.Παληός, N.Παπαναγιώτου

-Μέλη του Συλλόγου                                                           

Ι.Παπασπύρου, Ά.Σπίνου, Π.Κοντοπίδη, Ε.Παπαβασιλοπούλου, Χ. Μπακοδήμος, Α. Βαλέντη