Συμβούλιο 28/3/2014

Συμβούλιο 28/3/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 28/3/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

28/3/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου μας στις εκλογές του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Β. Ελλάδας για την Κ.Ι. και έγκριση εξόδων μεταφοράς”

Θέμα 3o:

”Απόφαση διοργάνωσης Πανελλήνιας Συνάντησης Ιατρών Κ.Ι. στη Θεσσαλονίκη και έγκριση εξόδων”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Γ. Βουγιούκλη, Μ. Παληού, Ν. Πρόγκα, Ε. Παπαβασιλοπούλου