Συμβούλιο 29/4/2013

Συμβούλιο 29/4/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 29/4/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

29/04/2013

 

Θέμα 1o:

“Οργανόγραμμα – ανάθεση αρμοδιοτήτων“

Θέμα 2ο:

“Οικονομική ενίσχυση αιτούντος ασθενούς που βρίσκεται για μεταμόσχευση“

Θέμα 3o:

“Ανάθεση νομικής υποστήριξης του συλλόγου σε δικηγόρο“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Σ. Πουλημά, Ε. Παπαβασιλοπούλου