Συμβούλιο 30/10/2012

Συμβούλιο 30/10/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 30/10/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

30/10/2012

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση Δ.Σ για το EuropeanPatientsForum“

Θέμα 2ο:

“Βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ΔΣ της ΕΕΙΚ“

Θέμα 3o:

“Συζήτηση για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών“

Θέμα 4o:

“Διευθέτηση λογιστικών- τραπεζικών θεμάτων“

Θέμα 5o:

“Διοργάνωση Ημερίδας Κυστικής Ίνωσης“

Θέμα 6o:

“Συζήτηση για αλλαγές στο Καταστατικό του Συλλόγου“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Γ. Βουγιουκλή, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Σ. Πουλημά