Συμβούλιο 30/9/2012

Συμβούλιο 30/9/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 30/9/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

30/09/2013

 

Θέμα 1o:

“Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματειακή υποστήριξη“

Θέμα 2ο:

“Συμμετοχή στο 6ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) στη Θεσσαλονίκη“

Θέμα 3o:

“Συμμετοχή σε λοιπά συνέδρια και δράσεις ανάδειξης: Ν/Α Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κ.Ι. στο Βελιγράδι τον Οκτώβριο, επίσκεψη στο CF Center ενηλίκων του Southampton στην Αγγλία τον Νοέμβριο“

Θέμα 4o:

“Έγκριση τηλεοπτικού σποτ ενημέρωσης ΚΙ και ενέργειες προώθησης του“

Θέμα 5o:

“Ημερίδα Νοεμβρίου και Καμπάνια μεταμοσχευμένων ασθενών με Κ.Ι.“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Γ. Βουγιουκλή, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Ν. Πρόγκα