Συμβούλιο 4/5/2015

Συμβούλιο 4/5/2015 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 4/5/2015

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

4/5/2015

 

Θέμα 1o:

“Ενημέρωση ΔΣ“

Θέμα 2ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Specifar- Actavis“

Θέμα 3o:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Norma“

Θέμα 4o:

“Απόφαση παραχώρησης νεφελοποιητών σε αιτούντες οικονομικά αδύναμους ασθενείς“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ. 

Δ.Κοντοπίδης, Α.Δραπανιώτου, Ι.Σπίνος, Κ.Πρόγκα, E.Ανδρέου, Β.Παληός, N.Παπαναγιώτου

-Μέλη του Συλλόγου

Ι.Παπασπύρου, Α. Σπίνου, Π. Κοντοπίδη, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Β. Καραπατούχα, Ν. Καλαφάτη, Μ. Παληού, Ο. Καραγιάννη, Α. Σπίνος.