Συμβούλιο 7/10/2013

Συμβούλιο 7/10/2013 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 7/10/2013

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

7/10/2013

 

Θέμα 1o:

“Προετοιμασία για το 6ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.ΠΑ“

Θέμα 2ο:

“Ενημέρωση ως προς την πορεία της οργάνωσης της καμπάνιας μεταμοσχευμένων ασθενών με Κ.Ι.“

Θέμα 3o:

“Εξέλιξη θέματος μοντάζ των αρχείων βίντεο του Συλλόγου“

Θέμα 4o:

“Παρουσίαση ενημερωτικού τηλεοπτικού σποτ για την ΚΙ“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Ι. Τόλιζας, Μ. Παληού, Σ. Πουλημά