Συμβούλιο 7/11/2012

Συμβούλιο 7/11/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 7/11/2012

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

07/11/2012

 

Θέμα 1o:

“Προετοιμασία Ημερίδας Κυστικής Ίνωσης“

Θέμα 2ο:

“Τροποποίηση Καταστατικού του Συλλόγου“

Θέμα 3o:

“Προώθηση ερωτηματολογίου ΠΕΣΠΑ στα μέλη της Ε.Ε.Ι.Κ.“

Θέμα 4o:

“Έρανος μεταξύ μελών Δ.Σ για επείγουσες ανάγκες ασθενούς“

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Μ. Ξυνόγαλος, Μ. Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου, Σ. Ντουντουνάκης