Συμβούλιο 9/4/2014

Συμβούλιο 9/4/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 9/4/2014

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

9/4/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Απόφαση διοργάνωσης ενημερωτικών περιπτέρων για την Κ.Ι. σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και έγκριση εξόδων”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι. Σπίνος, Δ. Κοντοπίδης, Γ. Βουγιούκλη, Ν. Πρόγκα, Μ. Παληού, Ε. Παπαβασιλοπούλου