Συνέλευση 27/5/2012

Συνέλευση 27/5/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συνέλευση 27/5/2012

 

 

Θεματολογία Έκτακτης Συνέλευσης

27/5/2012

 

Θέμα 1o:

“Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός Απολογισμός έτους 2011. “

Θέμα 3o:

“Τροποποίηση Καταστατικού. “