Συνέλευση 6/3/2016

Συνέλευση 6/3/2016 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συνέλευση 6/3/2016

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

6/3/2016

 

Θέμα 1o:

“Παρουσίαση απολογισμού δράσεων 2015 και προϋπολογισμού δράσεων 2016. ”

Θέμα 2ο:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 2015.“

Θέμα 3o:

“Παρουσίαση και έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015 και προϋπολογισμού 2016.“

Θέμα 4o:

“Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής 2016.“

Θέμα 5o:

“Ορισμός έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προς εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών ΔΣ (άρθρ. 8 του Καταστατικού).“

Θέμα 6o:

“Απόφαση υποβολής αίτησης εγγραφής στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ). “

Θέμα 7o:

“Έγκριση συμμετοχής στην ίδρυση της “Ομοσπονδίας Σπανίων Νοσημάτων- Παθήσεων (Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.)“

Θέμα 8o:

“Προβλήματα στην αποτελεσματική διεκδίκηση. “

Θέμα 9o:

“Ενιαία εκπροσώπηση, ενεργή συμμετοχή και ενημέρωση των ασθενών. “

Θέμα 10o:

“Έγκριση αλλαγής καταστατικού ΕΕΙΚ “