Συνέλευση 8/12/2012

Συνέλευση 8/12/2012 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συνέλευση 8/12/2012

 

 

Θεματολογία Έκτακτης Συνέλευσης

8/12/2012

 

Θέμα 1o:

“Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2011. ”

Θέμα 2ο:

“Παρουσίαση των συμπερασμάτων της Πανελλήνιας Συνάντησης Ιατρών για την Κ.Ι “

Θέμα 3o:

“Τροποποίηση Καταστατικού. “

Θέμα 4o:

“Ενιαία εκπροσώπηση των ατόμων με ΚΙ σε πανελλήνιο επίπεδο. “