Παίδων Αγ. Σοφία 16/7/2012

Παίδων Αγ. Σοφία 16/7/2012 HCFA TEAM 25 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 16/7/2012

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μεταξύ των οποίων παρευρίσκονταν οι κος Ι. Σπίνος (Πρόεδρος), κος Δ. Κοντοπίδης (Αντιπρόεδρος), κος Μ. Ξυνόγαλος (Γενικός Γραμματέας) και άλλα μέλη του Δ.Σ. με την κα Ι. Λούκου (ιατρός του Τμήματος Κ.Ι. του Παίδων Αγ. Σοφία) στα γραφεία του Συλλόγου, σχετικά με την παραμονή της στο νόσημα.

Ύστερα από αμοιβαίες εξηγήσεις και από τις δυο πλευρές έγινε απολύτως σαφές από την πλευρά του Συλλόγου ότι οι εξειδικευμένοι ιατροί στο νόσημα είναι ελάχιστοι στη χώρα μας και οφείλουμε να υποστηρίξουμε την παραμονή της με κάθε τρόπο. Επίσης της ανακοινώθηκε ότι το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ύστερα από συνεδρίασή του αποφάσισε με 8 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά την απόσυρση της μήνυσης απέναντί της που είχε γίνει από τον Σύλλογο και είχε υποκινηθεί από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και συνάδελφό της κο Σ. Ντουντουνάκη (Δ/ντης του Τμήματος Κ.Ι. του Παίδων Αγ. Σοφία).