Σωτηρία 11/7/2012

Σωτηρία 11/7/2012 HCFA TEAM 25 Απριλίου, 2015

Σωτηρία 11/7/2012

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του εκπροσώπου του Συλλόγου κου Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με την κα Γ. Περπάντη (ιατρό Μονάδας Κ.Ι. του Σωτηρία) σχετικά με τη στήριξη της Μονάδας Κ.Ι. του νοσοκομείου και ενημέρωση των προβλημάτων που υπάρχουν.

Στο τέλος ανακοινώθηκε από την ιατρό ότι έχει υποβάλει ήδη την παραίτησή της και ουσιαστικά τη διάλυση της Μονάδας Κ.Ι. του νοσοκομείου ύστερα και από την προ ολίγων μηνών πρόωρη συνταξιοδότηση της κας Ε. Πούλιου (ιατρός και Υπεύθυνη Μονάδας Κ.Ι. του Σωτηρία).