Παίδων Αγ. Σοφία 17/3/2014

Παίδων Αγ. Σοφία 17/3/2014 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 17/3/2014

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) και κα Ν. Πρόγκα (Μέλος Δ.Σ.) με τον κο Ε. Παπασάββα (Διοικητή του Παίδων Αγ. Σοφία), τον κο Γ. Χρούσο (Καθηγητή Παιδιατρικής), την κα Β. Γέμου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής) και τους ιατρούς του Τμήματος Κ.Ι. σχετικά με την εξέλιξη και διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Καταγραφής από τον Διοικητή, την παραχώρηση θαλάμων νοσηλείας και γενικότερα τα προβλήματα δυσλειτουργίας του Τμήματος Κ.Ι.

Στο τέλος της συνάντησης ο κος Α. Καδίτης (Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής) ανέφερε ότι έχει κάνει αίτημα προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου όπου συνυπογράφεται από τον κο Σ. Ντουντουνάκη (Δ/ντη του Τμήματος Κ.Ι.) και τον κο Γ. Χρούσο (Καθηγητή και Δ/ντη της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής) για συγχώνευση του Τμήματος Κ.Ι. στην Πανεπιστημιακή Κλινική. Η θέση που εκφράστηκε από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του Συλλόγου ήταν ότι όταν και εφόσον δοθούν οι κατάλληλες εξηγήσεις και τοποθετήσεις, ο σύλλογος θα διεκδικήσει το καλύτερο προς το όφελος των ασθενών αφού πρώτα ενημερωθούν.