Παίδων Αγ. Σοφία 23/05/2013

Παίδων Αγ. Σοφία 23/05/2013 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 23/05/2013

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με τον κο Ε. Παπασάββα (Διοικητή του Παίδων Αγ. Σοφία) σχετικά με την πρόοδο των θεμάτων που έχουν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις.