Σισμανόγλειο 30/10/2013

Σισμανόγλειο 30/10/2013 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Σισμανόγλειο 30/10/2013

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο όπου τέθηκε σε λειτουργία το γραφείο γραμματέως της Μονάδας Κυστικής Ίνωσης ύστερα από δωρεά του Συλλόγου.