Παίδων Αγ. Σοφία 24/3/2015

Παίδων Αγ. Σοφία 24/3/2015 HCFA TEAM 28 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 24/3/2015

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Δ. Κοντοπίδη (Πρόεδρο), και κο Ι. Σπίνο (Γενικό Γραμματέα) με τον κο Ε. Παπασάββα (Διοικητή του Παίδων Αγ. Σοφία) σχετικά με την πρόοδο των θεμάτων:

-Registry

-Παραχώρηση μόνιμων θαλάμων νοσηλείας για παιδιά με Κ.Ι. στο ΜΑΚΚΑ

-Επαναλειτουργία μικροβιολογικών εξετάσεων των εξωτερικών ασθενών μας

-Εύρυθμη λειτουργία Τμήματος Κ.Ι.

Τέλος ζητήθηκε από τον Διοικητή η αντικατάσταση του παλιού πίνακα ανακοινώσεων έξω από τα γραφεία των εξωτερικών ιατρείων Κ.Ι. λόγω βανδαλισμού κατ’ εξακολούθηση σε ότι αφορά αφίσες/ ενημερώσεις του Συλλόγου μας με έναν καινούριο πίνακα ανακοινώσεων με κλειδαριά.